Kosten

Scheiding online | Online scheiding service | Scheiding.nl

De kosten van een online echtscheiding bij Teurlings advocatenkantoor:

 

  • Basisscheiding: €675,-
  • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
  • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-
  • Hoge korting of Gratis scheiding bij gefinancierde rechtsbijstand (zie onderaan)

 

De bedragen zijn inclusief griffierrecht ad €304,- en 21% BTW. Er zijn geen verborgen kosten. Deze prijzen gelden voor een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank in Amsterdam. U hoeft hiervoor niet in Amsterdam te wonen. Er staat niets aan in de weg dat u beiden woonplaats (“domicilie”) kiest op mijn kantoor waarna de rechtbank in Amsterdam het verzoek zonder problemen in behandeling neemt, ongeacht waar uw daadwerkelijke woonplaats is.

 

Procedure versnellen

 

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag direct te voldoen door middel van overboeking op rekeningnummer:

 

  • NL55 INGB 0000 3137 95 ten name van Mr. M.C.J. Teurlings onder vermelding van uw naam
  • Voor overboekingen vanuit het buitenland luidt de Swift- of BIC-code van de bank ABNANL2A en het IBAN-nummer luidt NL04ABNA0433513276.

 

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden en het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend ontvangt u uiteraard uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als de scheiding toch niet doorgaat krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien alle werkzaamheden dan al zijn verricht.

 

Gefinancierde rechtsbijstand. BIJNA DE HELFT OF GEHEEL GRATIS? Mark Teurlings helpt!

 

Indien u weinig inkomsten of vermogen heeft komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Als u recht heeft op rechtsbijstand hoeft u slechts een kleine eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierrecht te betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld. Valt u in de laagste inkomenscategorie dan is een scheiding normaal mogelijk vanaf €379,50 per persoon. Dit bedrag bestaat uit €353,- eigen bijdrage en €40,50 griffierrecht. Hierop is een korting mogelijk van € 53,- per persoon indien u of u beiden apart van elkaar een doorverwijzing aan Mr. M.C.J. Teurlings bij het Juridisch Loket aanvraagt. De laagste eigen bijdrage komt dan op een bedrag ad € 304,-. Daarnaast betaalt u een verlaagd griffierecht ad € 40,50. Uw totale kosten komen bij gefinancierde rechtsbijstand dus minimaal op €326,50 per persoon.

 

MAAR LET OP. Wij bieden u een HOGE EXTRA KORTING of zelfs een GRATIS SCHEIDING aan. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand legt de laagste eigen bijdrage van € 353,- op, dan bieden wij u een korting aan van € 353,- per toevoeging en gaan wij vanwege de extra werkzaamheden uit van € 795,- . Bij een scheiding die normaal € 795,- kost, betaalt u dan slechts € 425,- bij één toevoeging met de laagste eigen bijdrage. Bij twee toevoegingen met tweemaal een eigen bijdrage van € 353,- helpt Mark Teurlings u financieel nog meer en kost de scheiding u NIETS. Er zal dan voor de eigen bijdrage en het verminderde griffierecht bijzondere bijstand moeten worden gevraagd bij de gemeente die dan deze eigen bijdrage en het verminderde griffierecht vergoed. De scheiding op basis van een gezamenlijk verzoek via ons kantoor is voor u dan GEHEEL GRATIS! Indien de gemeente deze bijzondere bijstand niet verleent en u komt wel in aanmerking voor de toevoeging, dan zal Mark Teurlings deze bijdrage niet in rekening brengen en het griffierecht voor u persoonlijk betalen.

 

Wanneer sprake is van een toevoeging of twee toevoegingen wordt de scheidingsprocedure pas opgestart nadat de toevoegingen definitief zijn verleend tenzij u zekerheid heeft gegeven en de kosten heeft voldaan. U krijgt deze kosten terug als de toevoegingen worden afgegeven en in stand blijven.

 

De financiële grenzen zoals voor 2020 luiden als volgt:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.800 € 353 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 427 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 587 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 747 € 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900 € 881 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 39.400

Korting op de eigen bijdrage
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 55,- op deze eigen bijdrage.

 

Komt u in aanmerking voor rechtsbijstand? Kijk hier.

 

De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen na ontvangst van de betaling van € 675,- vooraf. De wetgever heeft het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zo gewijzigd dat ná de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is. De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Korting op het griffierecht wordt alleen toegekend indien de toevoeging of de aanvraag tot de toevoeging bij het indienen van het verzoekschrift wordt overlegd. Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken wordt het teveel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.

 

Rechtsbijstand aanvragen

 

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens.

 

Download aanvraagformulier Rechtsbijstand

 

U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Indien beide partners in aanmerking komen voor Rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).
Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

 

Download peiljaarverlegging formulier